அரியாலையில் ஆரம்பமாகவுள்ள 'சரஸ்வதி பிறீமியர் லீக்'

அரியாலையில் ஆரம்பமாகவுள்ள 'சரஸ்வதி பிறீமியர் லீக்'

அரியாலை சரஸ்வதி இளைஞர் கழகம் அரியாலை சரஸ்வதி சனசமூக நிலையத்தின் அனுமதியுடன் நடாத்தும் 'சரஸ்வதி பிறீமியர் லீக்' தொடரின் முதலாவது பருவகாலம் புரட்டாசி 5ம் மற்றும் 6ம் திகதிகளில் அரியாலை சரஸ்வதி சனசமூக நிலைய மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. 

தொடரின் முதலாவது பருவகாலத்தில் 1)சரஸ்வதி ரைனோஸ் 

2)சரஸ்வதி கில்லாடிகள் 100                        

3)சரஸ்வதி சலஞ்சர்ஸ்

4)சரஸ்வதி ஸ்பாட்டன்ஸ்

5)சரஸ்வதி வோரியர்ஸ்

6)சரஸ்வதி லயன்ஸ் 

ஆகிய ஆறு அணிகளில் மொத்தம் தொண்ணூறு வீரர்கள் பங்குபற்றுவது குறிப்பிடதக்கது. 

No comments

Powered by Blogger.