யாழ் உதைபந்தாட்ட லீக் சுற்றுக்கிண்ணம் இந்த வார போட்டிகள்

யாழ் உதைபந்தாட்ட லீக் நடாத்தும் லீக் சுற்றுக்கிண்ணம் 2020 சுற்றுத்தொடரின் போட்டிகள் யாழ் அரியாலை உதைபந்தாட்ட பயிற்சி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது அந்தவகையில் இந்த வாரம் நடைபெறவுள்ள போட்டிகளின் விபரம் வெளியிடபட்டுள்ளது
No comments

Powered by Blogger.