ஜொலிஸ்ரார் அணிக்கு வெற்றி

அரியாலை சரஸ்வதி சனசமூக நிலையத்தின் நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் யாழ் மாவட்ட ரீதியான T10 துடுப்பாட்ட தொடரின் 2வது நாள் 3வது போட்டியில் ஸ்ரான்லி வி.கழகத்தை 8இலக்குகளால் வெற்றிபெற்று தொடரின் 1வது வெற்றியை பதிவு செய்தது ஜொலிஸ்ரார்.
ஸ்ரான்லி-71/7(10)
கலைசெல்வன்-24
ஜொலிஸ்ரார்-72/2(7.2)
சந்தோஷ்-32
Yarlsports இன் வாழ்த்துக்கள்.

No comments

Powered by Blogger.