அரையிறுதியில் ஜொலிஸ்ரார்

அரியாலை சரஸ்வதி சனசமூக நிலையத்தின் நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் T10 தொடரின் 2வது காலிறுதி போட்டியில் ஓல்ட்கோட்ஸ் வி.கழகத்தை 6இலக்குகளால் வீழ்த்தி 2வது அணியாக அரையிறுதிக்கு நுழைந்தது   ஜொலிஸ்ரார் வி.கழகம்

ஓல்ட்கோட்ஸ்-97/7(10)
பிரியலக்‌ஷன்-53
ஜொலிஸ்ரார்-103/4(8.5)
ஜனார்த்தனா-45
Yarlsports இன் வாழ்த்துக்கள்

No comments

Powered by Blogger.