சென்றலைட்ஸ் அணிக்கு வெற்றி

அரியாலை சரஸ்வதி சனசமூக நிலையத்தின் நூற்றாண்டு விழாவினை முன்னிட்டு நடாத்தப்படும் யாழ் மாவட்ட ரீதியான T10 துடுப்பாட்ட தொடரின் முதலாவது போட்டியில் ஓல்ட்கோட்ஸ் வி.கழகத்தை 3 இலக்குகளால் வெற்றிபெற்று தொடரின் முதலாவது வெற்றியினை பதிவு செய்தது சென்றலைட்ஸ் வி.கழகம்
ஓல்ட்கோட்ஸ்-126/1(10)
மதுஷன்-66
சென்றலைட்ஸ்-127/7(9.3)
ஜெரிக்துஷாந்-47
Yarlsports இன் வாழ்த்துக்கள்

No comments

Powered by Blogger.