GPL முதலாவது அணியாக இறுதியில் JAFFNA PANTHER'S

GPL தொடரின் முதலாவது தகுதி போட்டியில் AGGRESSIVE BOYS அணியினை வீழ்த்தி முதலாவது அணியாக இறுதிப்போட்டிக்குல் நுழைந்த்து JAFFNA PANTHER'S. Yarlsports இன் வாழ்த்துக்கள்

No comments

Powered by Blogger.