GPL இறுதியில் AGGRESSIVE BOYS

TILKO RIDERS அணியினை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குல் 2வது அணியாக நுழைந்தது AGGRESSIVE BOYS. Yarlsports இன் வாழ்த்துக்கள்.

No comments

Powered by Blogger.