இறுதியில் கொக்குவில் மத்திய சனசமூக நிலையம்

ஞானம்ஸ் பெயின்ற் நிறுவனத்தினர் யாழ்மாவட்ட துடுப்பாட்ட சங்கத்தின் அனுமதியுடன் யாழ் மாவட்டத்தில் முதன்முதலாக புற்தரை ஆடுகளத்தில் நடாத்தும்
அழைக்கப்பட்ட கழகங்களுக்கு இடையிலான துடுப்பாட்ட தொடரின் முதலாவது தகுதிகான் போட்டியில் சென்றலைட்ஸ் விளையாட்டு கழகத்தை 34ஓட்டங்களால் வீழ்த்தி முதலாவது அணியாக இறுதிப்போட்டிக்குல் நுழைந்தது கொக்குவில் மத்திய சனசமூக நிலைய அணி
KCCC-176/6
துஸ்யந்தன்-39
ஜெயரூபன்-33
சென்றலைட்ஸ்-142/10
செல்ரன்-69
விஜாஸ்காந்-21
ஆட்டநாயகன்-துஸ்யந்தன்(KCCC)
இறுதிக்குள் நுழைந்த KCCC அணிக்கு Yarlsports இன் வாழ்த்துக்கள்

No comments

Powered by Blogger.