போராடி வென்ற அரியாலை கில்லாடிகள் 100

 73 ஓட்­டங்­களை விரட்­டிய அரி­யாலை கில்­லா­டி­கள் 100 அணி, 9.5 பந்­துப் பரி­மாற்­றங்­கள் நிறை­வில் 9 இலக்­கு­க­ளைப் பறி­கொ­டுத்து வெற்­றி­யி­லக்கை அடைந்­த­னர். நெல்லை பிளாஸ்­டர்ஸ் விளை­ யாட்­டுக்­க­ழ­கம் நடத்­திய துடுப்­பாட்­டத் தொட­ரின் இறு­தி­யாட்­டம், குஞ்­சர்­கடை கொலின்ஸ் விளை­யாட்டு மைதா­னத்­தில் இடம்­பெற்­றது. அரி­யாலை கில்­லா­டி­கள் 100 அணியை எதிர்த்து லைட்­னிங் கோக்ஸ் அணி மோதி­யது. நாண­யச் சுழற்­சி­யில் வெற்றி பெற்ற லைட்­னிங் கோக்ஸ் அணி 10 பந்­துப் பரி­மாற்­றங்­கள் நிறை­வில் 7 இலக்­கு­களை இழந்து 72 ஓட்­டங்­க­ளைப் பெற்­றது. திரு­ப­ரன் ஆட்­ட­மி­ழக்­கா­மல் 21 ஓட்­டங்­க­ளை­யும், ஜெனி 18 ஓட்­டங்­க­ளை­யும், துவா­ர­கன் 11 ஓட்­டங்­க­ளை­யும் பெற்­றுக் கொடுத்­த­னர். அரி­யாலை கில்­லா­டி­கள் 100 அணி சார்­பில் பந்து வீச்­சில் அலன், கபில் இரு­வ­ரும் தலா 2 இலக்­கு­க­ளைக் கைப்­பற்­றி­னார்­கள். 73 ஓட்­டங்­களை வெற்­றி­யி­லக்­கா­கக் கொண்டு பதி­ல­ளித்து ஆடிய அரி­யாலை கில்­லா­டி­கள் 100 அணி, 9.5 பந்­துப் பரி­மாற்­றங்­கள் நிறை­வில் 9 இலக்­கு­களை இழந்து 74 ஓட்­டங்­க­ளைப் பெற்­றுக் கொண்­டது. செல்­ரன் 21 ஓட்­டங்­க­ளை­யும், அயன் 12 ஓட்­டங்­க­ளை­யும், அஜித் 11 ஓட்­டங்­க­ளை­யும் பெற்­றுக் கொடுத்­த­னர். லைட்­னிங் கோக்ஸ் அணி சார்­பில் பந்து வீச்­சில் ஜனா, சந்­தி­ரன், ஜெனி மூவ­ரும் தலா 3 இலக்­கு­க­ளைக் கைப்­பற்­றி­னார்­கள். ஆட்­ட­நா­ய­கன் விருதை அரி­யாலை கில்­லா­டி­கள் 100 அணி வீரர் செல்­ரன் பெற்­றுக் கொண்­டார். சக­ல­துறை ஆட்­ட­நா­ய­கன் விருதை லைட்­னிங் கோக்ஸ் அணி வீரர் சந்­தி­ரன் பெற்­றுக் கொண்­டார். சிறந்த நன்­ன­டத்தை அணி­யாக கொக்­கு­வில் கிங்ஸ் அணி தெரிவு செய்­யப்­பட்­டது. அதிக ஓட்­டங்­க­ளைக் குவித்த வீர­ருக்­கான விருதை ஸ்ரைகஸ் அணி வீரர் அனோ­சன் பெற்­றுக் கொண்­டார். அதிகூ­டிய இலக்­கு­க­ளைச் சரித்த வீர­ருக்­கான விருதை ஸ்ரைகஸ் அணி வீரர் அஜந்­தன் பெற்­றுக் கொண்­டார். அதி­கூ­டிய ஆறு ஓட்­டங்­க­ளைப் பெற்ற வீர­ருக்­கான விருதை ஸ்ரைகஸ் அணி வீரர் அனோ­சன் தட்­டிச் சென்­றார்

No comments

Powered by Blogger.