மாவட்ட மட்ட மேசைப்பந்தாட்டம் சம்பியனாகியது உடுவில்

யாழ் மாவட்ட செயலக விளையாட்டு பிரிவு நாடத்தும் பிரதேச செயலகங்களுக்கு இடையிலான மாவட்ட மட்ட விளையாட்டு நிகழ்வுகளின் வரிசையில் பெண்களுக்கான மேசைப்பந்தாட்ட தொடர் 17/02 யாழ் மத்திய கல்லூரி உள்ளக அரங்கில் நடைபெற்றது தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் நல்லூர் பிரதேச செயலக அணியினை 3:2 ரீதியில் வீழ்த்தி மாவட்ட சம்பியன் ஆகியது உடுவில் பிரதேச செயலகம். மாவட்ட விளையாட்டு நிகழ்வுகளின் முடிவுகளை அறிய yarlsports உடன் இணைந்திருங்கள்

No comments

Powered by Blogger.