யாழ் சுப்பர் லீக் இறுதி போட்டியில் முக்கியமான கட்டத்தில் நடுவரால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு. (Video)

Exculusive
யாழ் சுப்பர் லீக் இறுதி போட்டியில் முக்கியமான கட்டத்தில் நடுவரால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு.
யாழ் சுப்பர் லீக் இறுதி போட்டியில் முக்கியமான கட்டத்தில் நடுவரால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு.

யாழ் சுப்பர் லீக்:இறுதி போட்டியின் முக்கியமான கட்டத்தில் நடுவரால் வழங்கப்பட்ட யாழ் பெந்தேர்ஸ் அணியின் அனுரதனின் ஆட்டமிழப்பு போட்டியின் முடிவையே மாற்றியது.

 
YarlSports.com கமராவில் பதிவான காட்சி.

விளையாட்டு  செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்துகொள்ள  www.yarlsports.com உடன் இணைந்திருங்கள்.

No comments

Powered by Blogger.